ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Μηχανήματα και εξοπλισμοί βαρέως τύπου για την ανύψωση και διακίνηση φορτίων - εμπορευματοκιβωτίων, χύδην, γενικού φορτίου κατάλληλα για τη βαριά βιομηχανία.
Συστήματα διακίνησης χύδην υλικών, συστήματα μεταφοράς, συστήματα φόρτωσης / εκφόρτωσης, συστήματα εναπόθεσης για σιτηρά, ορυκτά, για τη βιομηχανία της μεταλλουργίας, την τσιμεντοβιομηχανία, κλπ.
Μηχανολογικός εξοπλισμός για την καθαριότητα μεγάλων κτιρίων, αποθηκών και τέρμιναλ.
Αξιόπιστοι παγκόσμιοι κατασκευαστές που οδηγούν τις νέες τάσεις τεχνολογίας και σχεδίασης.
Εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας, με αποδεδειγμένη παραγωγικότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια, σε λειτουργία σε πολλές εφαρμογές και εγκαταστάσεις παγκοσμίως.
Όλα τα μηχανήματα και οι εξοπλισμοί είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ποιότητας και ασφάλειας και διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά.
Τα μηχανήματά μας διατίθενται με την απαραίτητη Έγκριση Τύπου και Ταξινόμηση όπου προβλέπεται.
Πλήρης τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά.

 

Βαριά Βιομηχανία

Logistics

Γερανογέφυρες - Βαρούλκα – Παλάγκα – Κρικοπάλαγκα ΚΙΤΟ Ιαπωνίας

Log in