ΟΡΥΧΕΙΑ – ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μηχανολογικός εξοπλισμός βαρέως τύπου, όπως συστήματα ανύψωσης και διακίνησης χύδην υλικών, συστήματα μεταφοράς, συστήματα φόρτωσης / εκφόρτωσης, συστήματα εναπόθεσης, κατάλληλα για εργασία σε ορυχεία και εταιρείες παραγωγής ενέργειας.
Εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας, με αποδεδειγμένη παραγωγικότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια, σε λειτουργία σε πολλές εφαρμογές και εγκαταστάσεις παγκοσμίως.
Όλα τα μηχανήματα και οι εξοπλισμοί είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς ποιότητας και ασφάλειας και διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα πιστοποιητικά. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών, μελέτης, σχεδίασης, κατασκευής και εγκατάστασης.
Πλήρης τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά.

 

Αυτοκινούμενοι Αποθέτες

Συστήματα μεταφοράς υλικών

Λυόμενοι Αποθηκευτικοί χώροι

Εξαρτήματα

 

Log in