ΛΙΜΑΝΙΑ & ΤΕΡΜΑΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Κάθε είδους μηχάνημα και  εξοπλισμός για την ανύψωση και διακίνηση φορτίων - εμπορευματοκιβωτίων, χύδην, γενικού φορτίου.
Πλήρης γκάμα εξοπλισμού, σε πολλούς διαφορετικούς τύπους και μεγέθη, που καλύπτει κάθε τύπο τερματικού σταθμού.
Ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό προβλήτας και παραθαλάσσια συστήματα  (AMP – Cold Ironing, σιδηροτροχιές, Fender, Panzerbelt, κλπ.)
Εξαρτήματα, παρελκόμενα και αξεσουάρ  για τον παραπάνω εξοπλισμό ανύψωσης και διακίνησης φορτίων.
Αξιόπιστοι παγκόσμιοι κατασκευαστές που οδηγούν τις νέες τάσεις τεχνολογίας και σχεδίασης.
Εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας, με αποδεδειγμένη παραγωγικότητα, αξιοπιστία και ασφάλεια, σε λειτουργία σε πολλές εφαρμογές και εγκαταστάσεις παγκοσμίως.
Πλήρης τεχνική υποστήριξη και ανταλλακτικά.

Χειρισμός Container

 

 

Χύδην Υλικά

 

 

Γενικό Φορτίο

 

 

Παρελκόμενα

 

 

Εξαρτήματα

 

 

 

Log in