ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Βασικός στόχος και σύνθημα της εταιρίας μας είναι η προστασία πρωτίστως των συμφερόντων του πελάτη μας και μετέπειτα των δικών της. 

Χτίζουμε σταθερές και διαρκείς σχέσεις, βασισμένες στην ειλικρίνεια, την εμπιστοσύνη, το φιλότιμο και την καλή πίστη.

Η εταιρία μας υιοθετεί μια καθολική προσέγγιση για την ποιότητα και ασφάλεια, τηρώντας όλα τα πρότυπα ποιότητας, ασφαλείας, υγιεινής και προστασίας περιβάλλοντος και τη νομοθεσία. 

Η επιλογή όλων των Οίκων με τους οποίους συνεργαζόμαστε, γίνεται με πρωταρχικό κριτήριο την  ποιότητα των προϊόντων που παράγουν ή εμπορεύονται και την υψηλή στάθμη οργάνωσης, φερεγγυότητας και ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του Πελάτη.

Η εταιρία μας και όλοι οι συνεργάτες μας είναι πιστοποιημένοι με ISO 9001 και διαθέτουν σημαντικά reference lists σε μεγάλους πελάτες και έργα παγκοσμίως.

Στους πελάτες μας συγκαταλέγονται δημόσιοι Οργανισμοί (ΔΕΗ, Οργανισμοί Λιμένων), Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), το Πολεμικό Ναυτικό, Αεροδρόμια, καθώς και ιδιωτικές επιχειρήσεις (τσιμεντοβιομηχανίες, χαλυβουργεία, ναυπηγεία, μεταλλευτικές, μηχανουργεία, μεταλλικών κατασκευών, τροφίμων, κατασκευαστικές,  κλπ.).

Log in